Finance

ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทก็จะมีการอนุมัติเงินกู้เพื่อให้ผู้กู้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อเพื่อธุรกิจด้วย ที่เหมาะสำหรับคนทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs เพราะธุรกิจประเภทนี้มักจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จนต้องขยายกิจการ การจะนำเงินมาลงทุนเพิ่มเติมนั้น อาจจะทำให้การเงินสะดุดได้ การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจจึงเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ คืออะไร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือกิจการ ที่ประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ที่ต้องการเงินทุนไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกิจการขนาดเล็ก และกิจการขนาดใหญ่ โดยจะมีสินเชื่อให้เลือกตามความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ต้องทำอย่างไรบ้าง

การจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้มากขึ้น การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจต้องทำอะไรบ้าง มีดังนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

  1. เตรียมแผนธุรกิจ

ก่อนที่เราจะไปยื่นเรื่องกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เราจะต้องเตรียมแผนธุรกิจ หรือเสนอโครงการธุรกิจ ให้กับทางสถาบันการเงิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อ โดยควรระบุว่าธุรกิจของเรามีลักษณะในการดำเนินการอย่างไร มีผลกำไรเท่าไหร่ ลูกค้าของธุรกิจของเราเป็นใคร และมีแผนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้าง เป็นต้น และนอกจากเรื่องของเอกสารของแผนธุรกิจแล้ว เรายังต้องเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย ควรศึกษาธุรกิจของตนเองให้ดีและเข้าใจ สามารถตอบทุกคำถามได้

  1. เตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เนื่องจากการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้น จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดียวกัน ซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพราะมีความต้องการซื้อสูง และสามารถขายทอดตลาดได้ ซึ่งหากเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะมีผลต่อการอนุมัติ และอาจจะทำให้ได้วงเงินที่มากขึ้นอีกด้วย

  1. แสดงรายได้ของธุรกิจ

เมื่อเราจะไปขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน เราจะต้องมีการแสดงรายได้และความเคลื่อนไหวทางการเงินของธุรกิจของเรา ให้กับทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ได้ดูและตรวจสอบ โดยการแสดง Statement ธนาคารย้อนหลัง6 เดือน เพื่อให้ทางสถาบันการเงินได้ดูว่าธุรกิจของเรานั้นมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ รวมถึงมีเงินคงเหลือมากน้อยแค่ไหน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าเราจะสามารถผ่อนชำระคืนตามวงเงินที่กู้ได้หรือไม่ ซึ่งหากเราไม่สามารถแสดงรายได้ที่เป็นเอกสารหรือมีหลักฐานยืนยันได้นั้น ก็อาจจะทำให้การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจมีโอกาสอนุมัติได้ยากขึ้น

  1. ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี

เช่นเดียวกันกับการขอสินเชื่อบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่ทางสถาบันการเงินจะต้องมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินของเราจากเครดิตบูโร ว่ามีประวัติไม่ดี ขาดการผ่อนชำระหนี้ หรือมีหนี้เสียค้างชำระหรือไม่ ซึ่งหากเรามีหนี้เสียอยู่ ก็จะทำให้ยากต่อการได้รับอนุมัติ

การอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. จำนวนเงินที่ต้องการกู้ คือ จำนวนเงินที่ผู้ประกอบกิจการต้องการยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน โดยไม่ควรระบุจำนวนที่มากจนเกินไป หรือมากกว่ารายได้หรือความต้องการของกิจการ เพราะอาจจะทำให้กู้ไม่ผ่านได้
  2. มูลค่าของหลักทรัพย์ประกัน คือ การนำหลักทรัพย์มาจำนองสินทรัพย์ โดยจะต้องมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับเงินที่จะกู้ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคาร เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสถาบันการเงินว่าหากผู้ประกอบกิจการไม่สามารถชำระเงินคืนตามที่ทำสัญญาไว้ได้นั้น ก็จะมีการยึดหลักทรัพย์นี้ไปแทน
  3. ระยะเวลาในการชำระหนี้ คือ ระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องชำระหนี้คืนให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งทางสถาบันการเงินจะมีการคำนวณและเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่กู้
  4. รายได้สุทธิเฉลี่ยของกิจการต่อเดือน คือ รายได้สุทธิเฉลี่ยของธุรกิจหรือกิจการของผู้ประกอบการว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพราะทางสถาบันการเงินจะได้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีกำลังในการที่จะชำระหนี้คืนได้ ทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจของสถาบันการเงิน อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเราด้วย

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว และต้องการที่จะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องของเอกสารต่าง ๆ และเรื่องของหลักทรัพย์ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการอนุมัติผ่านมากยิ่งขึ้น และอย่าลืมเตรียมตัวรับกับการที่ต้องเป็นหนี้ก้อนโตด้วย ควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายให้ดี ว่าเราสามารถแบกรับภาระนี้ได้ หากว่าคุณกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อลงทุนทำธุรกิจ สินเชื่อเพื่อธุรกิจก็คือทางออกที่ดี ที่จะช่วยสานฝันให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างที่คุณต้องการ

Related Articles

Close